ห้องเย็น / ห้องแช่แข็ง

 

เทอร์โม ให้บริการปรึกษา พร้อมออกแบบ ติดตั้ง ห้องเย็น/ห้องแช่แข็ง ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพตรงตามความต้องการและลักษณะการใช้งานของลูกค้า

มาตรฐานการออกแบบ และประสบการณ์ติดตั้งห้องเย็น/ห้องแช่แข็ง เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างความแตกต่าง ทั้งราคา ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าที่จะลงทุน ของผู้ประกอบการ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดตั้งแต่ ขนาด อุณหภูมิ ลักษณะสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องเย็น สภาพแวดล้อมของห้องเย็นที่จุดติดตั้ง โดยเทอร์โม มีประสบการณ์ออกแบบและติดตั้งห้องเย็น/ห้องแช่แข็ง:

  • ห้องเย็น/ห้องแช่แข็ง เก็บวัตถุดิบสด (เนื้อสัตว์, อาหารทะเล, ผัก ผลไม้)
  • ห้องเย็น/ห้องแช่แข็งผลิตภัณฑ์ อาหารแช่แข็งสำเร็จรูป
  • ห้องเย็น/ห้องแช่แข็งสำหรับเก็บวัตถุดิบทั่วไป เช่น เคมี, แป้ง starch, spelt, เม็ดพลาสติก ฯลฯ
  • ห้องเย็นที่มีการถ่ายเทอากาศสูง เช่น ห้องเพาะชำ.

« กลับไปหน้าสินค้าและบริการ

Slider by webdesign